O oświadczeniu osoby przygotowującej postępowanie

O oświadczeniach z art. 56 nowej ustawy Pzp pisałem w „szponach” niedawno. Tyle że wtedy było o bezsensie składania dwóch oświadczeń przez tę samą osobę w różnych momentach tego samego postępowania. Dziś będzie o składaniu oświadczeń przez osoby przygotowujące postępowanie. W pierwotnej wersji nowej ustawy w art. 56 ust. 3 znajdowała się kategoria osób, która jeszcze przed 1 stycznia 2021 została z przepisu usunięta – mianowicie „osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania”. Były one zobowiązane do złożenia oświadczenia o niekaralności za określone przestępstwa. Zapis ten budził pewien niepokój: osób przygotowujących zamówienie jest sporo, zidentyfikowanie ich wszystkich i zadbanie o to, aby złożyli oświadczenie przed pierwszą czynnością związaną z opisem przedmiotu zamówienia problematyczne, a już szczególnie wtedy, gdy przygotowanie postępowania rozpoczyna się bez świadomości, że skończy się to wszystko postępowaniem ustawowym.

Listopadową nowelizacją ustawodawca zrezygnował z obejmowania tej kategorii osób obowiązkiem składania oświadczeń. W ustawie pozostały jednak „osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania”. I to zarówno w ust. 3 (kwestia niekaralności), jak i ust. 1 (kwestia potencjalnego konfliktu interesów). Tych zapisów nie ruszono i mimo usunięcia wskazania wprost osób przygotowujących postępowanie, powstała wątpliwość: czy „osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania”, to przypadkiem nie są m.in. osoby, które to postępowanie przygotowują? Jaką intencję miał ustawodawca usuwając tę kategorię z ust. 3: chciał zrezygnować z objęcia ich oświadczeniami, czy zorientował się, że takie osoby zawierają się w kategorii szerszej, w związku z czym po prostu wyczyścił przepis z niepotrzebnego powtórzenia?

UZP w ubiegłym tygodniu wydał opinię na temat art. 56 Pzp, odnoszącą się m.in. do tego problemu. Czytamy w niej m.in.: „Analogicznie nie będzie zobowiązanym do złożenia oświadczeń o których mowa w art. 56 ust. 4 Pzp pracownik zamawiającego przygotowujący opis przedmiotu zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane lub np. autor dokumentacji projektowej, czy też broker ubezpieczeniowy doradzający zamawiającemu na etapie przygotowywania dokumentów zamówienia.” (pomijam fragmenty dotyczące ustalenia wartości czy czynności organizacyjnych, bo tu sprawa wydaje się jasna). Obowiązek złożenia oświadczenia pojawi się dopiero wtedy, gdy taka osoba wykona również czynności w samym postępowaniu (np. przygotuje odpowiedzi na pytania wykonawców, będzie badać oferty itp.).

Z jednej strony – fajnie, że UZP zauważył problem i wydał opinię dość jasno odpowiadającą na potrzeby zamawiających. Z drugiej strony jednak nie bardzo wiadomo, skąd taka a nie inna opinia UZP. Bo skoro mówimy o osobach mogących wpłynąć na wynik postępowania, to trzeba wskazać, że przecież opis przedmiotu zamówienia to jeden z takich elementów całej procedury, którym można zawęzić pole wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Oczywiście, problem jest wtedy, gdy wynika to ze złej woli (czy to zamawiającego, czy to osoby sporządzającej ten opis), a nie z obiektywnych potrzeb zamawiającego – przecież zawężenie zawsze się pojawia, a jego prawidłowość zależy od jego przyczyny. I gdybym miał określać kategorię innych osób mających wpływ na wynik postępowania, zacząłbym od autorów opisu przedmiotu zamówienia, przechodząc dalej przez tych, którzy ustalają warunki i kryteria, badają oferty itd.

Dlaczego UZP doszedł do konstatacji takiej a nie innej – z opinii nie wynika. Niewątpliwie, ułatwia ona życie zamawiających. Szkoda tylko, że znowu kulawą interpretacją załatwiamy problem wynikający z ustawy.

Ps. I na dodatek sam jestem rozdarty w ocenie wymowy tej opinii. Jako człowiek oceniający przepisy z zewnątrz, zapewne chciałbym, aby ustawa zapewniała bezstronność osób opisujących przedmiot zamówienia. Jako zamawiający cieszę się z faktu, że UZP pozbawiło mnie problemu związanego ze zbieraniem oświadczeń tych osób (na dodatek oświadczeń składanych przed pierwszą czynnością).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.