O „informacjach na temat przedstawicieli wykonawcy”

Jest sobie w części II formularza JEDZ gromadzącej dane wykonawcy sekcja B pod tytułem „Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy”. Zgodnie z pouczeniem zawartym nad tabelką należy podać tam imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (adresy) osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy na potrzeby danego wykonawcy. A potem jest tabelka z miejscem na wpisanie jednej osoby. W tabelce miejsca na adresy, datę i miejsce urodzenia, wreszcie na określenie funkcji („Stanowisko/Działający jako…”) oraz szczegółowych informacji dotyczących przedstawicielstwa (form, zakresu, celu, itd.). Jak to wypełniać? Kogo tu wpisywać? W instrukcji udostępnionej przez UZP nie znajdziemy wiele konkretów – jedyna informacja wykraczająca ponad pouczenie z samego formularza jest taka, że należy tu podać „zakres udzielonych pełnomocnictw”.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że chociaż tabelka w formularzu JEDZ jest jedna (tak jakby miała tu być jedna osoba), to wpisać tu można osób więcej. Samo pouczenie dopuszcza imię i nazwisko albo imiona i nazwiska, choć mogłoby to być wpisane tam nieco wyraźniej. Jak to zrobić? Najprościej, gdy wykonawca skopiuje tabelkę tyle razy, ile osób chciałby tu wpisać. Nie ma problemu, jeśli formularz jest dostępny w wersji edytowalnej, gorzej gdy mamy tylko plik pdf – cóż, w takim wypadku trzeba pisać do zamawiającego o udostępnienie wersji edytowalnej. Nie ma też problemu jeśli korzystamy z serwisu https://ec.europa.eu/tools/espd. Niestety – podobnie jak w zwykłym formularzu nie znajdziemy pouczenia o tym, żeby tabelkę skopiować jeśli jest potrzeba, tak i tu opcja jej powielenia nie rzuca się nadmiernie w oczy – na niebieskim pasku z tytułem sekcji, po prawej stronie, znajdziemy plusik, po którego naciśnięciu pojawia się kolejna identyczna tabelka do wypełnienia.

OK, ale kogo tu wpisać? Czy osobę dedykowaną do reprezentowania wykonawcy w danym postępowaniu? Czy cały zarząd? Czy prokurentów? Czy może wszystkich? Cóż, niezbędnym minimum jest wpisanie tych osób, które podpisują dokumenty składane wraz z ofertą. Jeśli czyni to pełnomocnik – wpisać pełnomocnika, jeśli członkowie zarządu – tych członków. Najprostszym rozwiązaniem, w celu uniknięcia nieporozumień w przyszłości jest wpisanie tu po prostu członków zarządu, prokurentów i ewentualnych pełnomocników, których wykonawca przewiduje wykorzystać w postępowaniu.

W zależności od tego, kim jest dana osoba, różnie będą też wypełniane pola „Stanowisko/Działający jako…” oraz „W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.)”. W tym pierwszym wpisujemy odpowiednio: prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, pełnomocnik, wspólnik, komplementariusz czy po prostu przedsiębiorca/właściciel. Z tym drugim jest nieco więcej kabały, bo tu należałoby podać informacje pozwalające zamawiającemu ocenić, czy dokument podpisany przez daną osobę jest wiążący dla wykonawcy. W przypadku członków zarządu – forma reprezentacji (czy uprawniony do samodzielnej reprezentacji, czy do łącznej, a jeśli do łącznej to z kim), w przypadku prokurentów – podobnie. W przypadku pełnomocników – zakres pełnomocnictwa, data obowiązywania, potencjalne ograniczenia (generalnie – najwięcej pisania). W przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy – właściwie nic tu nie jest potrzebne. Niekiedy będą sytuacje piętrowe – np. jeśli wpisujemy tam członka zarządu komplementariusza będącego osobą prawną, co będzie wymagała pewnego wyjaśnienia.

A co z pozostałymi polami? Przy adresach, telefonach, mailach nic nie stoi na przeszkodzie, aby podać dane służbowe (nikt nie każde podawać od razu komórki i domowego adresu najgłówniejszego prezesa). Data i miejsce urodzenia… Cóż, nie wiem, po co aż taka szczegółowość i na miejscu zamawiającego nie czepiałbym się nadmiernie braku tych danych. Ale ponieważ czepiania się zamawiającego wykluczyć nie można, cóż, może lepiej po prostu to podać. Swoją drogą, niektóre z tych danych osobowych i tak pojawiają się później w dokumentach postępowania – numery PESEL, z których da się odczytać datę urodzenia, mamy zarówno przy osobach ujawnionych w KRS, jak i w zapytaniach o informację z KRK. A w tych ostatni także – o wiele więcej, w tym miejsce zamieszkania i miejsce urodzenia. W gruncie rzeczy zatem takie informacje i tak w postępowaniu mogą się przewinąć.

Ps. A swoją drogą, zastanówmy się jaki był cel tego punktu w formularzu JEDZ. Może było nim – na przykład – wyeliminowanie konieczności składania pełnomocnictw razem z ofertą? :)

1 komentarz do: “O „informacjach na temat przedstawicieli wykonawcy”

  1. W ramach kolejnego ps-a: słusznie uwagę zwrócił Dariusz Koba w tekście Dossier zwane JEDZ na ciekawy drobiazg, który umknął mi przy pisaniu powyższego tekstu. Mianowicie jeśli wykonawca wskaże w omawianym punkcie pełnomocnika i odpowiednio opisze zakres jego upoważnienia, a sam JEDZ podpiszą osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie np. z KRS – to sam JEDZ może służyć jako pełnomocnictwo dla tej osoby, zbędne jest sporządzanie odrębnego dokumentu.
    Ps. Nie rozumiem tylko niechęci do akronimu „JEDZ”. Dossier się nie przyjmie ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.