O zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ostatnio było o czymś, co nowa ustawa naprawiła. No, przynajmniej w pewnym stopniu. Dziś będzie o czymś, co chyba popsuła. Mianowicie chodzi o publikację o ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. W przepisach dotychczasowych z umieszczeniem ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej trzeba było czekać na jego publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub na bezskuteczny upływ 48 godzin od momentu wysłania tegoż ogłoszenia do Dziennika. Ale gdy szło o zmianę tego ogłoszenia, reguła ta już nie obowiązywała. Teraz będzie inaczej – obowiązek odczekania 48 godzin pojawia się także w przypadku takiego ogłoszenia.

Efekt? Cóż, w praktyce bardzo bolesny. Załóżmy, że krótko przed terminem składania ofert wpłynie do zamawiającego pytanie. Pytanie sensowne, w wyniku którego zamawiający zapragnie zmienić treść specyfikacji. A ponieważ czasu jest mało – także będzie chciał zmienić termin składania ofert. A do zmiany terminu składania ofert wymagana jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu. I co teraz pocznie zamawiający? Cóż, dotąd mógł powiadomić świat wszem i wobec w momencie odpowiedzi na pytania – mógł opublikować na swojej stronie internetowej ogłoszenie już w momencie wysłania go do UE. Co jednak zrobić teraz? Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia na www opublikować nie można wcześniej niż po publikacji ogłoszenia w DUUE lub 48 godzinach.

A czy zamawiający może opublikować informację o zmianie SIWZ zawierającą zmianę terminu nie czekając na publikację ogłoszenia lub 48 godzin? Miałoby to sens w tym całym zamieszaniu – nie mniejszy niż obecnie stosowane, bo przecież zamawiający umieszczał ogłoszenie na stronie www przed terminem składania ofert, a w DUUE pojawiała się już często po tym terminie. Różnica tylko w papierach – dotąd pojawiały się dwa naraz (zmiana siwz i zmiana ogłoszenia), a teraz mogłyby jeden po drugim. Cóż, mam wątpliwości, czy tak się da. Ogłoszenie, jakie by nie było, wciąż stanowi podstawowy dokument postępowania, a jego niezgodność ze specyfikacją jest niedopuszczalna. Nawet, gdy ma to sens.

Przypuszczam, że zmiana taka ma na celu doprowadzenie do zgodności ustawy z dyrektywą. Co prawda art. 52 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE nie odnosi się wprost do ogłoszenia o sprostowaniu informacji, ale odsyłając do art. 50 dotyczącego ogłoszeń o zamówieniu, pośrednio obejmuje również ogłoszenia o sprostowaniu, których dyrektywa z osobna nie opisuje (świadczy o tym też art. 51 ust. 1 dyrektywy). Wypadałoby zatem zmienić dyrektywę. Albo – jeszcze lepiej – sposób publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Konieczność oczekiwania pięciu dni to jest anachronizm.

Ps. Ostatni postulat tym bardziej ma sens od momentu, gdy redakcja DUUE zaczęła decydować o niedopuszczaniu pewnych ogłoszeń do publikacji – mimo że taki sposób postępowania nie ma żadnych podstaw prawnych, a zamawiającym nie daje żadnego prawa do odwołania od takiej decyzji.

7 komentarzy do: “O zmianie ogłoszenia o zamówieniu

    • Nie zauważyłem ostatnio żadnego procesu tłumaczenia w publikowanych przeze mnie w TED ogłoszeniach. Po przełączeniu na inny język tylko formularz zmienia język, a treść ogłoszenia już nie… Zresztą, tłumaczenie miałoby sens, gdyby kazać zamawiającym kluczowe elementy wykonać dwujęzycznie :)

  1. „A czy zamawiający może opublikować informację o zmianie SIWZ zawierającą zmianę terminu nie czekając na publikację ogłoszenia lub 48 godzin?”
    Chyba nie – art. 137 ust. 5 nie pozwala …
    PS. SIWZ :)

  2. przepis jest na tyle kłopotliwy w praktyce ,że czekając na opublikowanie ogłoszenia o zmianie nie można zmienić terminu składania ofert na 2 dni przed terminem pierwotnym…..

Skomentuj Grzegorz Bednarczyk Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.