Komentarze z powrotem włączone

Możliwość komentowania postów została ponownie uruchomiona. Zainstalowałem moduł pozwalający na moderowanie komentarzy, co – mam nadzieję – zniechęci spamboty (a w każdym razie wyniki ich działania będą niewidoczne dla wszystkich z wyjątkiem mnie). Niestety wiąże się to także z faktem, że każdy komentarz będzie oczekiwał na publikację, ale zwykle nie będzie to trwać dłużej niż dobę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.